Πέμπτη, Ιουλίου 27

Τριριφρίτ τσιριφρότ τσιτρότ
το τραγούδι, μας πηδώντας τις φωτιές,
μουρμουράω...
αφήνω πίσω ένα παιδί

Στην κούνια σου, γίνε κερί
και πρόσεχε μάτια μου
χάζευε τα υφαντά...
τριριφρίτ τσιριφρότ τσιτρότ

Δίχως άλλο έχω εσένα
τριριφρίτ τσιριφρότ τσιτρότ
σφύριξέ μου και σφυρίζω στο είναι μου
το είσαι σου να αγκαλιάσει

Τριριφρίτ τσιριφρότ τσιτρόΤ

καλο μου και κακο μου παιδι...
τριριφρίτ τσιριφρότ τσιτρότ