Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 25

κάπου εδώ όλα τελειώνουν για το Just Watch Me Burn

μέχρι να στεγνώσω από τα δάκρυα και να αναφλεχθώ ξανά,
.
.
θα βασανίζομαι στο Praxis Vias