Πέμπτη, Ιουνίου 22

    • Μέσα στο πόνο του ανεμιστήρα μπλέκονται τα νευρικά μου κύτταρα

       • πετάγονται από μπροστά κομμάτια απόγνωσης
       • και εσύ δροσίζεσαι,γελοίε