Τετάρτη, Ιουνίου 21

Χώρος Χρόνος Χρώμα

Πυρακτωμένες μάζες από σκόρπια μόρια
Δυνατές ή αδύναμες ενώσεις
Σύνδεσμοι, δεσμοί και ακολουθίες
Παρατάξεις, αποκλείσεις, παρατάξεις, αποκλείσεις, αποκλείσεις

Φάσεις κενές με ίχνη
Αποστάσεις ετοιμότητας, παρελθόντος ή του αύριο
Μπλέξιμο, πλέξιμο, της απόδρασης ανάδραση
Επιτάχυνση, αδράνεια, επιτάχυνση, αδράνεια, αδράνεια

Αποφασισμένοι τόνοι, μανιέρες
Επαναλήψεις ικέτισσες, φως από δίπλα
Κρεσέντο, το γκρι, γκριμάτσες
Περίπου, απόλυτα, περίπου, απόλυτα, απόλυτα

Αποκλείσεις Αδράνεια Απόλυτα